Zavrieť

Hlavičkové úlohy

Hlavičkové úlohy – obálka + 100 vnútorných strán

Jedná sa o najrozsiahlejšiu súčasť kompletu.

Čo v Hlavičkových úlohách nájdete? Úlohy na:

 • farby,
 • tvary,
 • protiklady,
 • predstavivosť,
 • priestorovú orientáciu – hore, dole, vpravo, vľavo, prvý až posledný, nad, pod, za, na…,
 • cestu domov,
 • tvar množného čísla,
 • predčíselné predstavy
 • aj jednoduché počítanie,
 • zrakové a sluchové vnímanie - slabikovanie, rýmovanie slov, počiatočné a koncové písmená,
 • logické a pamäťové úlohy,
 • vzťahy a súvislosti,
 • pohybové slovesá,
 • počasie,
 • cvičenie na výslovnosť SCZ a R a Ř,
 • rébusy,
 • prázdninové bonusy
 • a Chytroočkovu schovávačku.

Predškolákove týždenníčky pre šikovné hlavičky
Pripravte svoje dieťa do školy aj na reálny život pomocou unikátnej a komplexnej knihy na našom trhu.

Testované dieťa si zamilovalo Spájačky a Rýmovačky.

Publikácia obsahuje zhruba tretinu strán so strihaním. To je vytvorené na okraji stránky tak, aby neporušilo jej spojitosť s celkom. Súčasne je začiatok rubovej strany prispôsobený tak, aby pod strihacím prúžkom bola prázdna plocha.

Dieťa si publikáciu môže po vyplnení samo prezerať a nevedomky si opakovať, čo s rodičom prebralo.

Ukážka zahŕňa 2 strany obálky a 17 strán z celkového počtu 100 strán z vnútornej časti publikácie:


Naše ďalšie projekty: