Predškolák

Milí rodičia,

tiež by ste chceli svoje deti pripraviť do školy čo najlepšie? Nie len do školy, ale aj prakticky na život? Potom skúste nahliadnuť do stále jedinej a prvej komplexnej prípravy predškoláka na našom knižnom trhu. Predškolákove týždenníčky pre šikovné hlavičky sú plnohodnotnou 40 týždennou prípravou predškoláka.

Predškolákove týždenníčky sa skladajú zo 4 publikácii:

  • Jazda ceruzkou sa venuje grafomotorike, vrátane nafotenia správneho držania ceruzky.
  • Hlavičkové úlohy dieťa rozvíjajú mentálne.
  • Úplne jedinečné sú Praktik pre život, ktorý dieťa zoznamuje s tým, ako to v živote chodí a
  • Pohybovky s pohybovou prípravou predškoláka, ktorú považujem za neodmysliteľnú súčasť predškolskej prípravy.
  • V príprave nechýba ani motivačný prvok, nálepky, ktoré si deti za splnené úlohy lepia do kozmickej mapy. Je ich celkom 160 a vymyslela ich pre deti 9 ročná slečna. Práve vďaka nálepkám sa deti dožadujú splnenia čo najväčšieho počtu úloh, viac než od nich chceme.
  • Všetko bolo otestované na 5 ročných deťoch!

Predškolákove týždenníčky pre šikovné hlavičky – priamo od autorov
Pripravte svoje dieťa pre školu i reálny život pomocou unikátnej a komplexné knihy na našom trhu.

Príprava je koncipovaná na 40 týždňov. Zatiaľ čo Jazda ceruzkou a Pohybovky by mali byť vyplňované od začiatku podľa stanoveného poradia cvikov od tých najjednoduchších po najnáročnejšie, tak pri Hlavičkových úlohách a Praktika, hoci sú tiež zaradené podľa týždňov, je na Vás, milí rodičia, aby ste sa venovali problematike, ktorá zodpovedá chuti, nálade a aktuálnej čerstvosti či únave dieťaťa a času, ktorý na prípravu máte.

Predškolákove týždenníčky pre šikovné hlavičky predstavujú jedinečného pomocníka pre komplexnú prípravu dieťaťa na školu aj bežný praktický život, a to všetko zábavnou, hravou a nenásilnou formou.

Prínosom Predškolákových týždenníčkov je zistenie netušených a doposiaľ nepoznaných schopností a talentov dieťaťa.

Predškolskú prípravu nerobíme preto, aby sme drilovali naše deti. Chceme na základe rozličných aktivít rozvinúť ich samostatné konanie a myslenie. Chceme deťom umožniť získať už v predškolskom veku čo možno najväčší rozhľad a sebavedomie, aby sa nebáli hľadať a nakoniec našli tú svoju životnú cestu, ktorá ich bude baviť, prinášať im úspechy, pocit spokojnosti, cestu, na ktorej stretnú svoje šťastie.

Milí rodičia, nech sú Vám Predškolákove týždenníčky veľkým pomocníkom k úspešnému vedeniu detí a rozvoji ich osobnosti.

Písmenkové kartičky pre šikovné hlavičky sú primárne určené:

  • deťom v predškolskom období zhruba od 3 až 4 rokov na nácvik jednotlivých hlások v slovách, slabikovaní
  • predškolákom a školákom aby sa naučili abecedu
  • tretiakom na skladanie slov podľa abecedy
  • NOVO si ich zaobstarávajú aj rodičia detí jedného roku pre poznávanie obrázkov a rozšírenie slovnej zásoby detí.

Predškolákove týždenníčky a karty sú produkty vydavateľstva Babyonline. Najprv 2007 založilo www.babyonline.cz = dnes najnavštevovanejší odborne garantovaný portál zameraný na tehotenstvo a starostlivosť o dieťa. Ako jediný si v tejto oblasti drží úroveň kvalitou informácií, ktoré stále píšu odborníci (lekári, psychológovia, pedagógovia). Portál bol založený z vlastnej potreby, z nedostatku kvalitných informácií maminky - lekárky MUDr. Jany Martincovej. Knihy pre deti, ktoré nasledovali, potom z nedostatku kvalitnej literatúry pre deti zameranej na vzdelávanie a zdravý životný štýl.


Naše ďalšie projekty: