Pohybovky – obálka + 44 vnútorných strán

Pohybovky sú ďalším unikátom v príprave predškoláka. Pohybovú zdatnosť vníma MUDr. Jana Martincová ako neodmysliteľnú súčasť prípravy predškoláka, preto bola prizvaná do tvorivého tímu odborníčka na túto problematiku pani docentka PhDr. Hana Dvořáková, ktorá vytvorila systém predškolských cvikov. Cviky sú zamerané na telesnú zdatnosť, obratnosť, rovnováhu a krížené pohyby, ktoré zapoja „do práce“ nie len telo, ale aj mozog.

Cviky sú doplnené ich fotografiami, riekankami a obrázkom, ktorý si dieťa môže obtiahnuť a vyfarbiť.

Predškolákove týždenníčky pre šikovné hlavičky
Pripravte svoje dieťa do školy aj na reálny život pomocou unikátnej a komplexnej knihy na našom trhu.

Ukážka zahŕňa 4 strany obálky a 10 strán z celkového počtu 44 strán z vnútornej časti publikácie:


Naše ďalšie projekty: