Náš príbeh
1.jpg
1. 1. 2007
BABYONLINE.cz
Už keď sa narodila moja sestra, mamina-lekárka pociťovala nedostatok kvalitných informácií o tehotenstve a starostlivosti o dieťa. Tak vznikol odborne garantovaný rodičovský portál.
2.jpg
2008
20x o tehotenstve
a starostlivosť o dieťa
Vzápätí v ďalšom roku začal Babyonline.cz vydávať zadarmo tlačené brožúry 20x o tehotenstve a 20x starostlivosť o dieťa v prvom polroku, ktorých bolo celkom vydaných cez 650 tisíc.
3.jpg
Október 2008
Pro chytré
hlavičky.cz
Mamina sa pustila do písania knižiek, a aby ich mohla ponúknuť aj ostatným rodičom, založila vlastný e-shop.
4.jpg
November 2008
Riekanky pre
chytré hlavičky
Prvá kniha bola spísaná pre mňa a syna kolegyne. Nebavili ma totiž klasické riekanky, ale vraj som sa živo zaujímal o svoje telo a reálny život a svet okolo nás. Tak vznikli riekanky, z ktorých ma každá naučila nejaké nové vedomosti alebo zručnosti. Knižku, ako väčšinu ďalších, kreslila maminina spolužiačka z medicíny.
5.jpg
Február 2010
Predškolákove
týždenníčky pre chytré
hlavičky
Keď som mal ísť do školy, mamina chcela, aby ma to tam bavilo a mal som z poznania radosť. Aby bol prechod do školy čo najhladší, mamina s kolegyňami nielen pre mňa, ale aj ich synov spísali zatiaľ najrozsiahlejšiu a jedinú komplexnú prípravu na českom trhu. Hlavne takú, ktorá by bavila aj neposedných a zvedavých chlapcov, ako som ja. Predstavte si, že sa už podľa nej do školy pripravovalo vyše 10 000 predškolákov a stala sa bestsellerom.
6.jpg
Jún 2010
Písmenkové karty
Už od 3 rokov som spoznával hlásky na začiatku slov a slabikoval. Nielen preto, ale aby som si tiež mohol precvičovať pamäť, ku kombinačným hrám mi mamina s ilustrátorkou vytvorili 112 ručne maľovaných kartičiek.
7.jpg
November 2010
Ako deti prichádzajú
na svet
V 5 rokoch som za maminou prišiel s veľmi zákernými otázkami. Keď mi na ne všetky odpovedala, zistili sme, že nám vznikol krásny príbeh lásky dvoch ľudí a ja som sa konečne dozvedel, ako som sa ocitol na tomto svete, z akých dvoch buniek som vznikol, ako som v brušku u maminky rástol a ako sa o mňa rodičia aj sestra starali po pôrode.
8.jpg
Február 2012
Zdravé
tehotenstvo
To je prvá maminkina dospelácka kniha, podľa ktorej mamina často varí, pretože sú tam úžasné recepty. Okrem výživy sú v nej aj zaujímavé cviky.
9.jpg
August 2013
Žena po 40
sebavedomá a v kondícii
Túto knižku máme aj medzi kuchárkami, ale okrem receptov je v nej veľa ďalších užitočných informácií pre všetky mamičky, ktoré sa chcú udržať v čo najlepšom zdraví a kondícii. Spomínam si, že mamina pri písaní knižky tak nejako skrásnela, schudla a začala pravidelne cvičiť a športovať.
10.jpg
December 2014
Zdravé omlazení.cz
Práca na samej sebe pri knižke Žena po 40 sa mame natoľko zapáčila, že v nej pokračuje dodnes a občas sa aj s výsledkami pochváli práve na odborne garantovanom portáli o kráse, zdraví a anti-aging medicíne.
11.jpg
November 2016
Čo sa od kamarátok
nedozvieš o sexe,
líčení a zdraví
Na túto knižku si už spomínam. Hlavne ako ju sestra s rodičmi prečítali v kuchyni a stále sa niečomu smiali a o niečom sa dohadovali. Vznikla tak, že sestra chcela vedieť, ako sa má nalíčiť na tanečnú a mamička, ako je u nej zvykom, to vzala zase komplexne. Vznikla tak knižka o dospievaní pre dievčatá. Hlavne tam zaradila všetko, na čo sa dievčatá pýtali v gynekologickej poradni portáli Babyonline.
12.jpg
November 2018
Desatoro pre chlapcov
ako na pubertu, dievčatá a sex
Aby mi to nebolo ľúto, napísala mamina knižku o puberte i pre mňa. Samozrejme komiksovo, nie moc textu, to by som asi neprečítal.
...a pokračujeme ďalej!
Náš príbeh
1. 1. 2007
BABYONLINE.cz
Už keď sa narodila moja
sestra, mamina-lekárka
pociťovala nedostatok kvalitných
informácií o tehotenstve a starostlivosti o dieťa. Tak vznikol odborne
garantovaný rodičovský portál.
2008
20x o tehotenstve
a starostlivosť o dieťa
Vzápätí v ďalšom roku začal
Babyonline.cz vydávať
zadarmo tlačené brožúry
20x o tehotenstve a 20x
starostlivosť o dieťa v prvom polroku, ktorých bolo
celkom vydaných cez 650 tisíc.
Október 2008    
Pro chytré
hlavičky.cz
Mamina sa pustila do písania
knižiek, a aby ich mohla ponúknuť
aj ostatným rodičom,
založila vlastný e-shop.
November 2008
Riekanky pre
chytré hlavičky
Prvá kniha bola spísaná pre mňa a syna
kolegyne. Nebavili ma totiž klasické riekanky,
ale vraj som sa živo zaujímal o svoje telo
a reálny život a svet okolo nás. Tak vznikli
riekanky, z ktorých ma každá naučila nejaké
nové vedomosti alebo zručnosti. Knižku, ako
väčšinu ďalších, kreslila maminina spolužiačka
z medicíny.
Február 2010
Predškolákove týždenníčky
pre chytré hlavičky
Keď som mal ísť do školy, mamina chcela, aby ma to
tam bavilo a mal som z poznania radosť. Aby bol prechod do
školy čo najhladší, mamina s kolegyňami nielen pre mňa, ale aj
ich synov spísali zatiaľ najrozsiahlejšiu a jedinú komplexnú
prípravu na českom trhu. Hlavne takú, ktorá by bavila aj
neposedných a zvedavých chlapcov, ako som ja. Predstavte si, že sa už
podľa nej do školy pripravovalo vyše 10 000 predškolákov a
stala sa bestsellerom.
Jún 2010
Písmenkové karty
Už od 3 rokov som spoznával hlásky na
začiatku slov a slabikoval. Nielen preto,
ale aby som si tiež mohol precvičovať
pamäť, ku kombinačným hrám mi
mamina s ilustrátorkou vytvorili 112
ručne maľovaných
kartičiek.
November 2010
Ako deti prichádzajú
na svet
V 5 rokoch som za maminou prišiel s veľmi
zákernými otázkami. Keď mi na ne všetky odpovedala,
zistili sme, že nám vznikol krásny príbeh lásky dvoch ľudí
a ja som sa konečne dozvedel, ako som sa ocitol na tomto svete,
z akých dvoch buniek som vznikol, ako som v brušku u maminky
rástol a ako sa o mňa rodičia aj sestra starali po pôrode.
Február 2012
Zdravé
tehotenstvo
To je prvá maminkina dospelácka
kniha, podľa ktorej mamina často
varí, pretože sú tam úžasné
recepty. Okrem výživy
sú v nej aj zaujímavé cviky.
August 2013
Žena po 40
sebavedomá a v kondícii
Túto knižku máme aj medzi kuchárkami, ale
okrem receptov je v nej veľa ďalších užitočných
informácií pre všetky mamičky, ktoré sa chcú udržať
v čo najlepšom zdraví a kondícii. Spomínam si, že mamina
pri písaní knižky tak nejako skrásnela, schudla a začala
pravidelne cvičiť a športovať.
December 2014
Zdravé omlazení.cz
Práca na samej sebe pri knižke Žena po 40
sa mame natoľko zapáčila, že v nej
pokračuje dodnes a občas sa
aj s výsledkami pochváli práve na
odborne garantovanom portáli
o kráse, zdraví a anti-aging medicíne.
November 2016
Čo sa od kamarátok
nedozvieš o sexe,
líčení a zdraví
Na túto knižku si už spomínam. Hlavne ako ju sestra
s rodičmi prečítali v kuchyni a stále sa niečomu smiali
a o niečom sa dohadovali. Vznikla tak, že sestra chcela
vedieť, ako sa má nalíčiť na tanečnú a mamička, ako je
u nej zvykom, to vzala zase komplexne. Vznikla tak knižka
o dospievaní pre dievčatá. Hlavne tam zaradila všetko, na čo
sa dievčatá pýtali v gynekologickej poradni portáli
Babyonline.
November 2018
Desatoro pre chlapcov
ako na pubertu,
dievčatá a sex
Aby mi to nebolo ľúto, napísala
mamina knižku o puberte i pre mňa.
Samozrejme komiksovo, nie moc
textu, to by som asi neprečítal.
...a pokračujeme ďalej!

Naše ďalšie projekty: