Zavrieť

Slovný futbal s písmenkovým kartičkami

Písmenkové karty môžu slúžiť aj k obľúbenej hre detí - slovnému futbalu.

Karty si rozložíme na kôpky kariet s rovnakým začiatočným písmenom od A do Ž a rodič (príp. dieťa) vyberie ľubovoľnú prvú kartu, napr. ANANÁS.

ANANÁS končí na S, takže dieťa hľadá kartu s obrázkom začínajúcim na hlásku S. V tretej rade nájde SLNEČNICU, ktorú položí na predchádzajúcu. Ďalší na rade hľadá obrázok začínajúce na E.

Dieťa sa takto nenápadne učí aj poradie písmen v ABECEDE. Chýbajúce písmená, napr. Ť nahraďte T. Teda napr. po slove LABUŤ bude nasledovať slovo začínajúce na T. Ten, na koho už nezostala karta, vypadáva, jeho spoločník sa stáva víťazom. Ak hrajú 3 hráči, po vypadnutí jedného ten, ktorý je na rade, opäť náhodne vyberie obrázok a hráči hrajú ďalej.
Po ukončení hry je možné dieťaťu karty obrátiť písmenami nahor a vyzvať ho, aby hraciu kôpku postupne zaradilo späť k hromádkam jednotlivých písmeniek.

Predškolákove týždenníčky pre šikovné hlavičky
Pripravte svoje dieťa do školy aj na reálny život pomocou unikátnej a komplexnej knihy na našom trhu.


Naše ďalšie projekty: